Novi adresa i kontakti kancelarije u Beogradu:
Koste Glavinica 23a, 11000 Beograd, Srbija
Tel: 011 41 41 180
Faks: 011 41 41 181
E-mail: info@lokalnirazvoj.rs

Zatvori

Leskovac unapredio investicionu klimu sticanjem Sertifikata za povoljno poslovno okruženje za Jugoistočnu Evropu
Slika: www.bfc-see.org/

17. april 2014 - Kao rezultat tehničke pomoći koju pruža Projekat, partnerska opština Leskovac je od Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) sertifikovana kao povoljno poslovno okruženje. Sertifikat garantuje određeni nivo efikasnosti i transparentnosti lokalne uprave, i svedoči o kvalitetu usluga i informacija koje lokalne samouprave pružaju investitorima i preduzećima.

U cilju dobijanja sertifikata, Projekat je pomogao Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj iz Leskovca da: revidira strateški plan lokalnog razvoja, formira Poslovno-savetodavno veće i razvije sistem usluga za izdavanje građevinskih dozvola. Dobijanje ovog sertifikata će poboljšati lokalno poslovno okruženje i imidž lokalne samouprave, čime se privlače domaće i strane investicije privatnog sektora i otvaranje novih radnih mesta.

Od 2011, NALED i njegovi partneri su proširili proces sertifikacije u Srbiji da obuhvati opštine u Bosni, Makedoniji i Hrvatskoj, nazivajući  ovaj proces Sertifikaciju za povoljno poslovno okruženje Jugoistočne Evrope. Inicijativa predstavlja prvi regionalni projekat podsticanja konkurencije među opštinama za privlačenje novih investicija i jačanje ekonomskih odnosa unutar regiona.

Obuku o faktoringu za poboljšanje konkurentnosti srpskih preduzeća
Slika: www.lokalnirazvoj.rs

15. april 2014 - Održana zajednička radionica, sa Projektom za bolje uslove poslovanja, na temu faktoringa za zainteresovana preduzeća sa Područja međuopštinske saradnje predvođenog  Novim Pazarom (koje obuhvata Novi Pazar, Sjenicu i Tutin). Faktoring je usluga koja preduzećima pruža mogućnost da naplate potraživanja za isporučene proizvode ili usluge pružene pre datuma dospeća plaćanja.

Pošto je poslovna klima u Srbiji podložna naglim i iznenadnim promenama, u kojoj je malim i srednjim preduzećima teško da obezbede plaćanje za svoje proizvode ili usluge, faktoring je posebno koristan jer omogućava kompanijama da povećaju svoju likvidnost i poboljšaju kreditni rejting. Ovo je posebno od koristi kompanijama koje se bave uvozom / izvozom, kao i prodajom robe i usluga na odloženo plaćanje.

Predstavnici faktoring agencije „Jubmes faktor“, kao i Societe Generale Srbija banke govorili su na događaju. Dali su više informacija o funkciji faktoringa, prošlogodišnjem novom Zakonu o faktoringu i odgovorili na pitanja prisutnih preduzeća. Sedamnaest učesnika je učestvovalo na radionici, iz tekstilnog i sektora proizvodnje obuće. Putem faktoringa, srpske kompanije mogu da postanu konkurentnije, prošire svoje poslovanje i povećaju prodaju. 

Usklađivanje srednje-stručnog obrazovanje sa potrebama lokalnih poslodavaca
Slika: www.optitex.com

11. april 2014 - U saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj Sandžaka (SEDA), Projekat je organizovao dve obuke za učenike i nastavnike strukovne škole za dizajn tekstila i kože u Novom Pazaru za usklađivanje veština polaznika sa potrebama i zahtevima lokalnih poslodavaca.

Prvoj obuci naslovljenoj „Osnovni trendovi savremenog modnog dizajna“ prisustvovalo je dvadeset šest polaznika a obrađene su teme kao što su: modne prognoze, tržišni trendovi u modnoj industriji kao i novi trendovi u upotrebi tekstila. Na drugoj obuci bilo je trideset učesnika koji su usvojili znanja o dizajnu i modelovanju tekstila u okviru specijalizovanih modelarskih programa OptiTex i C–Design. Ovi programi omogućavaju preduzećima virtuelni dizajn i brži i jeftiniji razvoj novih modela odeće.

Treninzi su deo aktivnosti koje su finansirane bespovratnim sredstvima u iznosu od USD 60,000, dodeljenih regionalnoj razvojnoj agenciji SEDA za analizu razvojnog potencijala vodećih sektora u Sandžaku i pomoć razvoju radne snage u skladu sa identifikovanim potrebama sektora.

Povezivanje lokalnih proizvođača obuće sa međunarodnim kupcima
Slika: www.gds-online.com

9. april 2014 – Projekat je finansirao učešće domaćih kompanija na Međunarodnom sajmu obuće "GDS", održanom u martu, u Nemačkoj. U okviru priprema za sajam, stručnjak Projekta pomogao je proizvođačima obuće sa područja međuopštinske saradnje predvođenih Novim Pazarom i Vranjem da odaberu najprikladnije modele i predstave ih potencijalnim kupcima.

Tokom sajma primljeno je preko šezdeset upita zainteresovanih kompanija, a veliki proizvođači su tražili od domaćih firmi da izrade uzorke na osnovu originalnih cipela. Kao rezultat kontakata ostvarenih na sajmu i izložene obuće, kompanija sa sedištem u Londonu inicirala je saradnju sa proizvođačem cipela iz Srbije, sa zahtevom da nekoliko kompanija proizvede kontrolne uzorke ženskih cipela. Engleska kompanija je zainteresovan za realizaciju saradnje, pod uslovom da dostavljeni uzorci budu zadovoljavajući.

Nekoliko drugih stranih proizvođača zainteresovano je za posetu i procenu proizvodnih kapaciteta drugih kompanija obuće u Vranju i Novom Pazaru. Projekat će nastaviti da pomaže domaćim proizvođačima cipela da povećaju izvoz na globalno tržište obuće, ostvare veće prihode i otvore nova radna mesta.

Projekat pomaže poljoprivrednicima da zadovolje potražnju izvoznih tržišta
Slika: lokalnirazvoj.rs

7. april 2014 - Projekat je predao novu opremu Institutu za javno zdravlje u Subotici kako bi unapredio kapacitet laboratorije Instituta i omogućio sprovođenje analiza prehrambenih proizvoda iz regiona. Laboratorija nije do sada mogla da vrši kompleksnije testiranje lokalnih poljoprivrednih proizvoda i izda sertifikat kojim se potvrđuje da oni zadovoljavaju stroge zahteve tržišta EU i Rusije. Laboratorija je mogla da obavlja samo ograničen broj testova, zbog čega su poljoprivrednici i prerađivači hrane u regionu bili primorani da putuju nekoliko sati da bi obavili odgovarajuće testiranje svojih useva, što im je višestruko povećavalo troškove analize za izvoz.

Zahvaljujući Projektu,  ova laboratorija sada ima opremu i kapacitete za testiranje na prisustvo pesticida i zagađivača u skladu sa propisima EU i drugih tržišta. Projekat je takođe pomogao u obuci laboratorijskog osoblja za korišćenje ove nove opreme.

Institut će blisko sarađivati sa poljoprivrednicima i stručnjacima za zaštitu bilja kako bi ih upoznao sa pravilnom upotrebom hemikalija za useve i uslovima koji se moraju zadovoljiti za izvoz na željena  tržišta. 

Sledeći korak je sertifikacija novih laboratorijskih usluga kod Akreditacionog tela Srbije, u čemu će laboratoriji pomoći grad Subotica. 

Potpuno opremljena i akreditovana laboratorija za ispitivanje hrane i sertifikaciju izvoza pomoći će poljoprivrednicima i prerađivačima hrane da povećaju izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz područja međuopštinske saradnje predvođenog Suboticom.

Ukupno: 223 vesti
< Prethodna strana - Strana na kojoj se nalazite: 1 od ukupno 45 - Sledeća strana >