Novi adresa i kontakti kancelarije u Beogradu:
Koste Glavinica 23a, 11000 Beograd, Srbija
Tel: 011 41 41 180
Faks: 011 41 41 181
E-mail: info@lokalnirazvoj.rs

Zatvori

Usklađivanje srednje-stručnog obrazovanje sa potrebama lokalnih poslodavaca
Slika: www.optitex.com

14. april 2014 - U saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj Sandžaka (SEDA), Projekat je organizovao dve obuke za učenike i nastavnike strukovne škole za dizajn tekstila i kože u Novom Pazaru za usklađivanje veština polaznika sa potrebama i zahtevima lokalnih poslodavaca.

Prvoj obuci naslovljenoj „Osnovni trendovi savremenog modnog dizajna“ prisustvovalo je dvadeset šest polaznika a obrađene su teme kao što su: modne prognoze, tržišni trendovi u modnoj industriji kao i novi trendovi u upotrebi tekstila. Na drugoj obuci bilo je trideset učesnika koji su usvojili znanja o dizajnu i modelovanju tekstila u okviru specijalizovanih modelarskih programa OptiTex i C–Design. Ovi programi omogućavaju preduzećima virtuelni dizajn i brži i jeftiniji razvoj novih modela odeće.

Treninzi su deo aktivnosti koje su finansirane bespovratnim sredstvima u iznosu od USD 60,000, dodeljenih regionalnoj razvojnoj agenciji SEDA za analizu razvojnog potencijala vodećih sektora u Sandžaku i pomoć razvoju radne snage u skladu sa identifikovanim potrebama sektora.

Povezivanje lokalnih proizvođača obuće sa međunarodnim kupcima
Slika: www.gds-online.com

14. april 2014 – Projekat je finansirao učešće domaćih kompanija na Međunarodnom sajmu obuće "GDS", održanom u martu, u Nemačkoj. U okviru priprema za sajam, stručnjak Projekta pomogao je proizvođačima obuće sa područja međuopštinske saradnje predvođenih Novim Pazarom i Vranjem da odaberu najprikladnije modele i predstave ih potencijalnim kupcima.

Tokom sajma primljeno je preko šezdeset upita zainteresovanih kompanija, a veliki proizvođači su tražili od domaćih firmi da izrade uzorke na osnovu originalnih cipela. Kao rezultat kontakata ostvarenih na sajmu i izložene obuće, kompanija sa sedištem u Londonu inicirala je saradnju sa proizvođačem cipela iz Srbije, sa zahtevom da nekoliko kompanija proizvede kontrolne uzorke ženskih cipela. Engleska kompanija je zainteresovan za realizaciju saradnje, pod uslovom da dostavljeni uzorci budu zadovoljavajući.

Nekoliko drugih stranih proizvođača zainteresovano je za posetu i procenu proizvodnih kapaciteta drugih kompanija obuće u Vranju i Novom Pazaru. Projekat će nastaviti da pomaže domaćim proizvođačima cipela da povećaju izvoz na globalno tržište obuće, ostvare veće prihode i otvore nova radna mesta.

Projekat pomaže poljoprivrednicima da zadovolje potražnju izvoznih tržišta
Slika: lokalnirazvoj.rs

15. april 2014 - Projekat je predao novu opremu Institutu za javno zdravlje u Subotici kako bi unapredio kapacitet laboratorije Instituta i omogućio sprovođenje analiza prehrambenih proizvoda iz regiona. Laboratorija nije do sada mogla da vrši kompleksnije testiranje lokalnih poljoprivrednih proizvoda i izda sertifikat kojim se potvrđuje da oni zadovoljavaju stroge zahteve tržišta EU i Rusije. Laboratorija je mogla da obavlja samo ograničen broj testova, zbog čega su poljoprivrednici i prerađivači hrane u regionu bili primorani da putuju nekoliko sati da bi obavili odgovarajuće testiranje svojih useva, što im je višestruko povećavalo troškove analize za izvoz.

Zahvaljujući Projektu,  ova laboratorija sada ima opremu i kapacitete za testiranje na prisustvo pesticida i zagađivača u skladu sa propisima EU i drugih tržišta. Projekat je takođe pomogao u obuci laboratorijskog osoblja za korišćenje ove nove opreme.

Institut će blisko sarađivati sa poljoprivrednicima i stručnjacima za zaštitu bilja kako bi ih upoznao sa pravilnom upotrebom hemikalija za useve i uslovima koji se moraju zadovoljiti za izvoz na željena  tržišta. 

Sledeći korak je sertifikacija novih laboratorijskih usluga kod Akreditacionog tela Srbije, u čemu će laboratoriji pomoći grad Subotica. 

Potpuno opremljena i akreditovana laboratorija za ispitivanje hrane i sertifikaciju izvoza pomoći će poljoprivrednicima i prerađivačima hrane da povećaju izvoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz područja međuopštinske saradnje predvođenog Suboticom.

IKT klaster akademija pokrenuta u Nišu da pomogne mladim ljudima da se zaposle u IT sektoru
Slika: lokalnirazvoj.rs

4. april 2014 - U saradnji sa niškim Klasterom naprednih tehnologija (NiCAT), Projekat je pokrenuo IKT Klaster akademiju sa ciljem da mladim i nezaposlenim ljudima pruži znanja i veštine koje traže poslodavci u IT sektoru. Akademija informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) omogućiće polaznicima, kroz šestomesečni  program koji uključuje obuke, specijalističke kurseve i praktičan rad, da postanu konkurentniji na tržištu rada i brže pronađu posao u IT industriji. 

Projekat je podržao osnivanje IKT Klaster akademije u Nišu bespovratnim sredstvima (oko 50.000 $) kako bi se prvoj generaciji od 27 mladih omogućilo da steknu veštine trenutno nedostupne na tržištu rada, kao što su programiranje i razvoj softvera. Mentori iz NiCAT klastera pomoći će polaznicima Akademije da steknu nova iskustva i stečena znanja primene u praksi, tokom stažiranja u firmama članicama klastera. 

Govoreći na svečanosti povodom pokretanja  Akademije, gradonačelnik Niša, g-din Zoran Perišić, između ostalog je rekao: „Drago nam je što smo partner sa USAID-om i NiCAT-om u ovoj inicijativi. Grad Niš podržava otvaranje ove Akademije jer je IT sektor izabran kao jedan od četiri stuba ekonomskog razvoja naše zemlje u narednom periodu“.

Pored niške IKT Klaster akademije, Projekat je nedavno podržao i otvaranje IKT Klaster akademije u Novom Sadu.

Projekat podržava razvoj radne snage koja odgovara potrebama privatnog sektora i podstiče bližu saradnju između obrazovnih/naučnih i poslovnih zajednica.

Povezivanje srednje-stručnog obrazovanja i lokalne privrede
Slika: www.bos.rs

2. april 2014 - U okviru aktivnosti koje je Projekat podržao bespovratnim sredstvima u iznosu od 60,000 dolara, BOŠ je organizovao radionicu sa ciljem da se uskladi strukovno obrazovanje sa potrebama privatnog sektora. Obuku je pohađalo petnaest predstavnika škola, kancelarija za mlade i lokalni ekonomski razvoj iz Prijepolja, Vranja i Subotice. Na ovom trodnevnom događaju obrađen je niz tema koje su obuhvatale usklađivanje strukovnog obrazovanja sa potrebama poslodavaca, brojniji upisa đaka u strukovne škole uz pomoć boljeg marketinga i uključivanje lokalnih preduzeća u unapređivanje nastavnog programa strukovnog obrazovanja u njihovim sredinama. Učesnici su takođe pripremili akcione planove za ovogodišnji upis đaka.

BOŠ je započeo rad sa područjima međuopštinske saradnje predvođenim Užicem, Vranjem i Suboticom na uspostavljanju i razvoju dijaloga između kompanija koje posluju u ugostiteljstvu, tekstilnoj industriji, industriji obuće i agrobiznisu sa odgovarajućim strukovnim školama. Ova obuka je deo širih aktivnosti Projekta usmerenih ka uspostavljanju veće usklađenosti ponude i potražnje radne snage.  

Ukupno: 221 vesti
< Prethodna strana - Strana na kojoj se nalazite: 1 od ukupno 45 - Sledeća strana >